Politica MODELLER STUDIO SRL privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aceasta politică se aplică persoanelor fizice sau juridice care vizitează site-ul nostru, persoane care sunt interesate, de oferte și  se abonează la newsletter sau care achiziționează produse de pe site-ul sew-patterns.com .

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare şi este aplicat în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”). Acesta se completează cu actele normative adoptate la nivel național.
Operatorul MODELLER STUDIO SRL cu sediul în Oradea, str. Alexandru Cazaban, nr 12, ap. 10, J5/1200/2019, CUI  40962187, e-mail: office@sew-patterns.com,  a adoptat această politică privind protecția datelor cu caracter personal şi vă invită să citiți cu atenție pe cele de mai jos și să ne contactați pentru orice detalii sau clarificări.

MODELLER STUDIO SRL vă reamintește angajamentul său de a asigura securitatea, protecția, integritatea și confidențialitatea deplină a tuturor și oricăror date cu caracter personal pe care Dvs. ni le-ați comunicat sau ni le veți comunica cum ar fi: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, adresa etc.
Putem opera periodic actualizări, motiv pentru care vă rugăm să citiți periodic informațiile din această secțiune.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații despre o persoană fizica  cum ar fi nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, un număr de identificare client, date de localizare, fotografie, cont bancar, preferințe,  informații economice, etc.
Compania oferă serviciile clienților noștri. În acest sens, trebuie să fim un operator de date în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor. În această notificare de confidențialitate includem un rezumat al drepturilor dvs. de a controla modul în care folosim informațiile dvs. personale. Sew-patterns.com este un furnizor de servicii pentru clienții noștri și, prin urmare, ne propunem să vă punem dvs., clientul, în controlul modului în care informațiile dvs. personale sunt utilizate de noi. Această Notificare de confidențialitate trebuie citită cu Politica noastră de confidențialitate, ambele fiind actualizate din când în când. Utilizarea dvs. continuă a serviciilor noastre indică acceptarea dvs. a Notificării de confidențialitate actualizate și a Politicii de confidențialitate aplicabile la acel moment.

Ce date cu caracter personal colectează și de ce?

Colectăm diverse tipuri de informații personale din diferite surse, inclusiv:

  • Informațiile despre cont pe care ni le furnizați atunci când vă deschideți contul;
  • Informațiile pe care ni le furnizați direct atunci când vă înregistrați pentru a utiliza un site Web al companiei sau pentru a obține servicii furnizate de noi;
  • Informații pe care le colectăm despre utilizarea serviciilor noastre;
    Unele dintre informațiile personale pe care ni le furnizați pot include informații despre sănătate sau alte categorii sensibile sau speciale de informații personale.

Ce facem cu informațiile dvs. personale?

Toate informațiile personale pe care le colectăm de la dvs. sau generate de dvs. sunt utilizate pentru a furniza serviciile.
Compania va proteja confidențialitatea și securitatea categoriilor speciale de informații personale, în conformitate cu Legile privind confidențialitatea datelor.
De asemenea, ne puteți da consimțământul să utilizăm informațiile dvs. personale în scopuri suplimentare care nu sunt descrise în Politica de confidențialitate, dar pe care le considerăm, care vă pot interesa din când în când. Nu vom folosi informațiile dvs. personale pentru aceste scopuri suplimentare fără acordul dumneavoastră. Aveți dreptul să ne spuneți că nu doriți să fiți contactați de noi pentru aceste scopuri suplimentare, oricând după ce inițial vă dați consimțământul. De asemenea, folosim informațiile dvs. în scopuri de marketing în cazul în care ați consimțit să primiți comunicări de marketing.
De asemenea, avem voie să prelucrăm informațiile dvs. personale pentru a respecta obligațiile noastre legale și de reglementare și / sau obligațiile noastre contractuale către dvs. pentru a vă oferi serviciile, pentru a vă gestiona contul cu noi și pentru a gestiona orice probleme tehnice sau solicitări de asistență care pot apărea.
Nu permitem niciunui terț să aibă acces la informațiile dvs. personale, decât dacă este necesar sau permis de legile aplicabile sau în conformitate cu Politica de confidențialitate. Putem dezvălui informațiile dvs. personale subcontractanților, agenților sau furnizorilor de servicii de plată cu care contractăm pentru a ne ajuta în furnizarea serviciilor, cu condiția ca oricare astfel de subcontractanți sau agenți să fie de acord în scris și să respecte standardele de confidențialitate și securitate descrise în această notificare de confidențialitate.
Pot exista cazuri când dezvăluim informațiile dvs. personale altor părți:

  • să respecte legea sau să răspundă la procesul legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziție sau un ordin judecătoresc) sau să solicite informații de la un autoritate de reglementare sau în alt mod în scopuri legale;
  • să verifice sau să aplice respectarea politicilor care reglementează serviciile;
  • pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Companiei sau a oricăreia dintre afiliații, partenerii de afaceri sau clienții noștri sau altfel în interesele legitime ale companiei și / sau ale afiliaților noștri și în conformitate cu Legile privind confidențialitatea datelor.

Putem împărtăși informațiile dvs. personale cu alte entități comerciale în legătură cu vânzarea, cesiunea, fuziunea sau alt transfer al întregii sau unei părți din activitatea Companiei către acea entitate de afaceri.
În orice caz în care trebuie să împărtășim informațiile dvs. personale cu terți, vom restricționa natura și categoriile de informații personale la cele care sunt necesare pentru a respecta obligațiile noastre contractuale față de dvs. sau cerințele noastre legale și / sau de reglementare. Este posibil să dezidentificăm informațiile dvs. personale pentru a vă proteja confidențialitatea.

Cum vă protejăm informațiile personale?

Compania înțelege că stocarea datelor într-o manieră sigură este esențială. Compania stochează informații personale și alte date folosind garanții fizice, tehnice și administrative rezonabile pentru a securiza date împotriva riscurilor previzibile, cum ar fi utilizarea neautorizată, accesul, dezvăluirea, distrugerea sau modificarea. Deși depunem eforturi de bună credință pentru a stoca informațiile pe care le colectăm într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea completă. În plus, în timp ce lucrăm pentru a asigura integritatea și securitatea rețelei și sistemelor noastre, nu putem garanta că măsurile noastre de securitate vor împiedica terții „hackeri” să obțină aceste informații ilegal.

Cât timp se păstrează datele personale?

Vă păstrăm datele personale cu privire la utilizarea serviciilor noastre pe toată durata relației cu clienții și timp de șapte ani după închiderea contului de client pentru cerințe legale, de reglementare, audit și impozite. După expirarea acestei perioade, informațiile personale referitoare la contul dvs. și la utilizarea serviciilor dvs. vor fi șterse. Orice informații personale pe care ni le-ați furnizat în scopuri de marketing vor fi păstrate până când ne anunțați că nu mai doriți să primiți aceste informații.
Notificarea altor servicii și produse ale companiei.
Am dori să vă utilizăm numele și adresa de e-mail pentru a vă informa despre serviciile, ofertele și produsele noastre similare viitoare sau conexe. Dacă ne oferiți consimțământul dvs. pentru a primi comunicări de marketing, vă vom oferi dreptul de a vă dezabona în fiecare comunicare electronică. Aceste informații nu sunt partajate cu terți și vă puteți dezabona oricând prin e-mail, platformă sau prin intermediul site-ului nostru web.

Care sunt drepturile tale?

Aveți dreptul să vă asigurați că informațiile dvs. personale sunt corecte. Pentru a face modificări la contactul dvs. și alte informații despre cont sau pentru a renunța la primirea comunicațiilor de marketing, vă rugăm să ne contactați în una dintre următoarele modalități:
Trimiteți un e-mail către responsabilul nostru cu confidențialitatea datelor la adresa: office@sew-patterns.com.
Aveți dreptul să solicitați ștergerea informațiilor dvs. personale. În acest caz, vă vom închide contul și vă vom păstra informațiile personale, așa cum este descris mai sus în această Notificare de confidențialitate. Aveți dreptul de a solicita să restricționăm procesarea informațiilor dvs. personale. Acest lucru poate compromite capacitatea noastră de a vă oferi serviciile.
De asemenea, aveți dreptul de a transfera detaliile contului dvs. către un alt furnizor de servicii. În urma solicitării dvs. scrise către noi, vă vom oferi informațiile dvs. personale relevante într-un format care poate fi citit de mașină pentru a fi transferat către un alt furnizor de servicii.
Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la modul în care am gestionat informațiile dvs. personale, puteți contacta agentul nostru de confidențialitate (detalii de mai sus), care va investiga problema și vă va răspunde prompt.
Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți face reclamație oricărei autorități aplicabile de confidențialitate a datelor din țara dvs. de reședință.
Dacă aveți întrebări cu privire la această notificare de confidențialitate sau la gestionarea informațiilor dvs. de către Companie, vă rugăm să contactați office@sew-patterns.com.

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ne luăm angajamentul să respectăm cu strictețe obligațiile care ne revin, respectiv de a păstra integritatea, securitatea şi confidențialitatea datelor pe care ni le încredințați şi să le utilizăm exclusiv în scopurile declarate.
Vom comunica datele dumneavoastră doar societăților din grupul Modeller Studio S.R.L.  care ne prestează servicii sau altor furnizori de încredere care respectă şi ei niveluri adecvate de protecție. În acest sens vom putea comunica date prestatorilor noștri de servicii pentru printări/transmiteri de oferte, livrări, expedieri oferte comerciale, arhivare, facturare, procesare comenzi, procesare facturi, servicii juridice, contabile, de publicitate, de audit, de consultanță, servicii IT si tehnologice şi alte servicii pe care le putem contracta pentru buna desfășurare a activității noastre .
Prestatorii noștri de servicii și-au asumat față de noi obligația de păstrare a confidențialității și securității datelor.